HP Servis Online - XANADU
Informace Servis HP     O firmě...

Servis HP - Informace

Provoz servisního střediska

    V našem servisním středisku Hewlett-Packard provádíme veškeré záruční i pozáruční opravy produktů HP. Prakticky se jedná o počítače, periferie a servery HP postavené na platformě Intel. Opravujeme jak v servisním středisku, tak na místě u zákazníka. Servisních středisek je v tuto chvíli pět -- v Českých Budějovicích, Praze, Brně, Ostravě a Pardubicích.

  Servis České Budějovice Servis Brno Servis Praha Servis Ostrava Servis Pardubice
Adresa: Chelčického 95/15
370 01 České Budějovice
Sportovní 2a/558
602 00 Brno
Žirovnická 2389
106 00 Praha
Fráni Šrámka 5
709 00 Ostrava
Štrossova 291
530 02 Pardubice
Telefon: 386 352 966 541 212 077 272 764 400 596 611 060 466 616 130
Fax: 386 352 979 541 212 621 283 893 154 596 611 061 466 611 613
E-mail: servis@xanadu.cz


Servisní střediska HP - mapa

Příjem zakázky

    Vadný produkt lze do servisního střediska dopravit osobně nebo jej poslat některou dopravní službou. V případě požadavku na záruční opravu je nutné k produktu přiložit kopii kupního dokladu (faktura, dodací list apod.), na kterém je uvedeno datum pořízení a sériové číslo reklamovaného produktu. V případě, že zákazník z nějakého důvodu nemá kupní doklad, lze aplikovat záruční lhůtu stanovenou na základě datumu výroby produktu.
    Při příjmu zakázky je zákazníkovi vystaven doklad o převzetí do opravy.

Stav zakázky

    Stav zakázky může zákazník sledovat prostřednictvím WWW stránek na adrese http://www.xanadu.cz/hpasp , nebo se může informovat telefonicky na telefonním čísle servisního střediska.
    Pokud zákazník má e-mailovou adresu nebo vlastní mobilní telefon s e-mailovou schránkou, může být bezprostředně po ukončení opravy technikem informován o dokončení zakázky prostřednictvím elektronické pošty.

Výdej zakázky

    Zakázka je vydána na základě dokladu o převzetí do opravy., který zákazník obdrží při příjmu zakázky. U pozáručních oprav je zakázka zákazníkovi vydána po zaplacení částky za opravu nebo po registraci platby fakturou.

Oprava u zákazníka

    V případě, že zákazník vyžaduje servisní zásah na místě poruchy, je nutné telefonicky nebo e-mailem kontaktovat servisní středisko a sjednat požadovaný zásah.

Záruční podmínky HP

    V záruční době jsou veškeré náklady s HW opravou zařízení (náhradní díly, cestovné a práce techniků) kryty firmou HP. Výjimku tvoří pouze případy, kdy je zařízení dle standardních záručních podmínek opravováno v servisním středisku. Tehdy HP hradí náhradní díly a práci technika. Záruční podmínky jsou dány typem výrobku a charakterizují je dva hlavní faktory, délka záruky a místo opravy.

Informace On-line

    Servis-Online je aplikací pro sledování online stavu servisních zakázek (oprav). Aplikace si klade za cíl zlepšit informovanost zákazníků o stavu zakázek HP servisu XANADU. V současné době je zákazníkům odesílán po vytvoření zakázky odkaz, pomocí kterého zjistí v jakém stavu se zakázka nachází.

    Máte-li jakýkoli problém a nejste-li si jisti, o jaký typ závady se jedná, kontaktujte prosím servisní středisko na výše uvedených adresách.

 
Autorizované servisní středisko Hewlett-Packard - XANADU a.s., e-mail: servis@xanadu.cz
České Budějovice Brno Praha Ostrava Pardubice
Chelčického 95/15, 370 01 Sportovní 2a/558, 602 00 Žirovnická 2389, 106 00 Fráni Šrámka 5, 709 00 Štrossova 291, 530 02
Tel: 386 352 966 Tel: 541 212 077 Tel: 272 764 400 Tel: 596 611 060 Tel: 466 616 130
Fax: 386 352 979 Fax: 541 212 621 Fax: 283 893 154 Fax: 596 611 061 Fax: 466 611 613
TOPlist